top of page
6M  10M  10D  20M  BAL  10T   30T   FII  FIO
Logo Help U Zelve

Help U Zelve

Aarschotsesteenweg 165

3012 Wilsele

huzleuven@proximus.be

HISTORIEK:

Onder de benaming "Help U Zelve" werd te Leuven op 1 november 1894 een kruisboogmaatschappij opgericht.

Bij Koninklijk Besluit van 29 mei 1951 werd zij gemachtigd het predicaat "Koninklijk" te voeren.

Op 4 oktober 1953,met een optocht door de stad en een ontvangst op het stadhuis van Leuven, werd de nieuwe vlag ingehuldigd. We weten allen dat de grootste promotor van de kruisboogsport, meer dan een halve eeuw, niemand minder was dan onze dierbare Jacques Lafortune. Fierheid, grootsheid, sportiviteit, gedienstelijkheid, maar vooral verknochtheid aan een ideaal, zijn allen hoedanigheden in deze paar woorden vervat. Door zijn stugge volharding gaf hij aan de kruisboogsport niet alleen twee zonen en twee kleinzonen, welke evenveel kampioenen zijn, maar door zijn weldoordachte raadgevingen en voorbeelden, kweekte hij een schare schutters van het zuiverste gehalte.

Van eenvoudige afkomst is onze Deken steeds zichzelf gebleven, en door zijn eenvoud werd hij een groot figuur door iedereen ten zeerste geliefd. JACQUES LAFORTUNE is de stichter van de vereniging" HELP U ZELVE"

 

WERKING:

De schietstand van de “Koninklijke Kruisboogmaatschappij Help U Zelve–Leuven” is gelegen in de sporthal te Wilsele. Als club en individueel nemen we deel aan het Belgisch kampioenschap, kampioenschap Vlaams Brabant, interland België-Nederland.... In de club wordt eveneens een clubkampioenschap gehouden. Bijna iedere maand is er een speciale schieting ( bv.: nieuwjaars schieting, paasschieting, zomerbeker, halloweenschieting...)

Bij ons wordt er met de kruisboog op een schietschijf geschoten op 6 en 10 meter.

Sommige vrijdagen kan er ook op 20 meter geschoten worden.

Enkele kruisbogen zijn beschikbaar in de club voor beginnende leden.

Oefenen doen we iedere vrijdag van 20.00 tot 23.00 uur.

(behalve tijdens de maanden juli en augustus of indien er een feestdag is op vrijdag.)

Onze vereniging is aangesloten bij de Landelijke Unie der Kruisboorschutters ( LUK),

Nationale Unie der Kruisboogschutters van België (NUKB),

Vlaamse Traditionele Sporten vzw (VLAS) en de Stedelijke Sportraad.

PRAKTISCH:

Statuut: feitelijke vereniging

Adres schietstand: Aarschotsesteenweg 165 te 3012 Wilsele

Leden toegelaten vanaf 18 jaar.

Lidgeld: 30 €/jaar, verzekering inbegrepen

Trainingsuren: iedere vrijdag van 20-23 uur

(behalve tijdens de maand juli en augustus en indien vrijdag een feestdag is)

Demenstratie kruisboog door lid van H.U.Z.L.
bottom of page