top of page

Overkoepelende organisaties

info over Het Sportcomité

Anchor 1
challenge-800x445_edited.jpg

Het Sportcomité werkt autonoom en heeft bevoegdheid over alle sportieve

aspecten van de N.U.K.B. met uitzondering van de beroepsprocedures.


Dit omhelst onder anderen:

 • opstellen en beheren van dit schietreglement

 • toezicht houden op de naleving van dit reglement

 • beslechten van eventuele geschillen

 • indien nodig toestaan van afwijkingen op dit reglement 

 • opstellen van modaliteiten van de Belgische Kampioenschappen en andere wedstrijden  ingericht onder toezicht van de N.U.K.B.

 • opstellen van de jaarlijkse officiële schietkalender-    

 • opstellen van uitslagen en klassementen van Belgische Kampioenschappen en andere wedstrijden ingericht onder toezicht van de N.U.K.B.

De N.U.K.B. en het Sportcomité in het bijzonder houden toezicht over volgende wedstrijden:

 • Wedstrijden tellende voor het Belgisch Kampioenschap

 • Internationale wedstrijden waaraan de N.U.K.B. deelneemt (bvb. interlands)

 • De Unie-dag (wanneer deze gepland wordt)

 • Optioneel: andere schietmanifestaties

Het sportcomité van de N.U.K.B. publiceert de kalender en modaliteiten der wedstrijden,

de resultaten en het schietreglement via een publieke dropbox
Raadpleeg het  schietreglement hier 

bottom of page