Gilde Ste. Barbelen

Bertemstraat 27

3001 Heverlee

willy.pelgrims@skynet.be

+32 1 620 59 79

Beoefende disciplines:

6m, soms ook 20 m (max 6 maal per jaar) bij de bevriende maatschappij HUZL.

 

Openingsdagen en uren:

3de vrijdag van iedere maand van 20 uur tot 23 uur

Secretariaat:

Maria Janssens

Bertemstraat 27

3001 Heverlee

 

Indien beschikbaar Link naar Website van Reuzegom: https://www.reuzegomleuven.be/activiteiten/boogschieten“

Volkskunstgroep REUZEGOM

”Bondige omschrijving vereniging"

In 1958 (wereldtentoonstelling in Brussel) werd door het Leuvense stadsbestuur de toelating verleend aan Reuzegom (volksdansgroep) om de titel van Gilde aan haar naam toe te voegen.

Gekozen werd uit een van de 7 gildes die in Leuven bestaan hebben.

De gildeactiviteit is na een aantal jaren stilgevallen wegens defecten aan de wapens

(2 gildewapens en 2 wapens in eigendom) en niemand van ons had enig ervaring met kruisbogen.

Rond 1988 is er dan na herhaalde pogingen een heropflakkering van het gildeactiviteiten en samen met de famillie Justens ( De Lustig Schutters of Het Hertogelijk Sint Jorisgild Aarschot) die ons met raad en daad bijstond waren er terug schuttersactiviteiten

Iemand stelde zijn garage ter beschikking om te oefenen. We gingen dank zij het Hertogelijk Gild aan allerlei schietevenementen deelnemen en zo is de interesse en de sectie schutters gegroeid. We maakten ook kennis met de kon. Kruisboogmaatschappij Help U Zelf en ook deze vereniging steunde ons voor 100%.

De federatie“Vlaams-Brabant” werd gesticht en waar we ook deel van uitmaken. En we schoten ook mee in de wedstrijden. Verder ontplooide onze gilde zich met vriendschapsbanden met andere verenigingen, ook met onze Waalse vrienden gilden. Buitenbeentje is de Oude Schuts van ’s-Hertogenbosch waarmee we uitstekende banden hebben (zusterstad van Leuven).

Dit is notendop de geschiedenis van de gilde Sinte Barbelen.

WILLY Pelgrims

Schuttersdeken.