top of page
6M  10M  10D  20M  BAL  10T   30T   FII  FIO

Baron Ruzettelaan 58

 

8310 Assebroek/Brugge

Secretaris: woussen-gryp@telenet.be  

 

+32 50/691.40.96 

Logo St-J / St-D

VZW Koninklijke Sint-Joris en Sint- Denijsgilde

De precieze stichting van een kruisbooggilde in de Brugse regio is niet echt bekend, wellicht op het einde van de 13de of begin 14de eeuw; maar de eerste geschreven vermelding staat wel degelijk vast op 1321. Feit is dat de Koninklijke St.- Joris en St.- Denijsgilde in de huidige vorm bestaat sinds 1933. 

Het Statuut en de Hoforde zijn nog altijd gebaseerd op teksten en keuren uit de 16de eeuw.  Sinds 1948 heeft de gilde haar vaste stek op het domein van de Koninklijke Pilharmonische Maatschappij van Brugge (Stichting 1822); beide verenigingen vormen sindsdien een ondeelbaar geheel. 

Tot op heden tracht de kruisbooggilde de reglementen en gebruiken van vroeger te eerbiedigen en levendig te houden; dit geeft een extra cachet aan het huidig doel namelijk de beoefening van het al oude kruisboogschieten als vrijetijdsbesteding. 

 

De vereniging wordt geleid door de Hoofdman bijgestaan door de Eed. 

De Eed is samengesteld uit de Stadhouder, de Schatbewaarder, de Griffier, de Hofmeester, de Econoom en de Keizer oudste in rang.   

Hen behoort de uitvoerende macht. 

Openingsuren :  maandagavond 18u30 u 

groepsfoto kruisbooggilde
bottom of page