6M  10M  10D  20M  BAL  10T   30T  FII  FIO

Rid. St.-Jorisgilde van Ekeren

Veltwijcklaan 27/1

2180 Ekeren (Antwerpen)

filip.leroy@telenet.be

Het begon allemaal met een weddenschap. Bert had zich toegelegd op het vervaardigen van een kruisboog, dit niet alledaags wapen was een beetje in de vergetelheid geraakt, ten minste in Lier en Bert zou daar verandering in brengen. Wat hem dan ook gelukt is. Ettelijke aantallen door hem vervaardigde kruisbogen zijn nog steeds in gebruik en niet alleen te Lier. 

Toeval of was het met de voorspraak van Sinte Goemmer, die hem een handje heeft geholpen met het vinden van een geschikt schietlokaal, het vroegere rusthuis in “ Den Bril “ werd ter beschikking gesteld voor diverse sport/hobby en cultuur verenigingen en wij hadden meer dan 40 jaar daar onze vaste stek. Maar door het idee van restauratie werden wij gevraagd om onze lokalen leeg te maken en het gebouw te verlaten. Wij hebben gelukkig een onderkomen gevonden bij onze collega’s schutters clubs “ Graaf van Vlaanderen” en de “Kolveniers” in Deurne Momenteel schieten wij op 3 standen nl. 6 m, 10 m en 20 m.

Onze oefenavond is elke vrijdagavond. Belangstellenden kunnen op die avond geïnitieerd worden in deze toffe sport. Voor meer informatie kan je terecht via mail. Op aanvraag worden ook initiatie schietingen gegeven voor groepen en op onze opendeurdag is ook iedereen welkom. Wij schieten ook wedstrijden met collega’s kruisbooggilden. Contactadres: Hertstraat 5 2100 Deurne (Antwerpen) vrijdag van 20.00 hr. tot 24.00 hr