top of page
6M  10M  10D  20M  BAL  10T   30T   FII  FIO
image004.jpg

Willem-Tell Tienen

Hamelendreef 77

 

3300 Tienen

claes_yvan@hotmail.com

 

Geschiedenis Club De Tiense Balboogmaatschappij "Willem Tell" werd in 1841 opgericht en droeg tot na de tweede wereldoorlog de naam "Guillaume Tell". Op 12 mei 1921, bij haar 80-jarig bestaan, werd haar de titel "koninklijke" verleend.

 

Dat het gebruik van de balboog niet zo populair is, getuigen het geringe aantal verenigingen. Heden zijn er nog 3 in Aalst, 1 in Brussel en 1 in Tienen. De kruisboog is nooit doorgedrongen tot de massa zoals de handboog omdat het een zeer kostelijke sport was en de beoefenaars moesten bij de zeer gegoede burgerij worden gezocht. De bijdrage voor onderhoud van het materiaal, de aankoop van nieuwe wapens of de verplaatsingsonkosten waren geweldig hoog. Het is daarbij ook een zwaar wapen en nogal hinderend bij iedere verplaatsing. Sedert de verbetering van de levensstandaard vanaf 1950 is het heden voor iedereen mogelijk deze sport te beoefenen.

 

Al het nodige materiaal wordt door onze club bijna gratis aan haar leden ter beschikking gesteld, tegen een beperkt lidgeld. In deze maatschappij is en blijft de Koning-en Prinsschieting de bijzonderste wipschieting. Meestal vindt ze plaats eind april of begin mei. Deze wordt geschoten over 20 ronden op officiële vogels en van links naar rechts in de volgorde van de vogels. Hij, die de meeste vogels neerhaalt, is de Koning en de volgende de Prins. Bij gelijke stand wordt er gekampt tussen de schutters met hetzelfde aantal vogels. Om de 5 scheuten is er tijd voor een korte verpozing en een drankje. Na de schieting volgt de kroningsplechtigheid, waar bij het heffen van een glas de nodige zang, de Koning en de Prins worden gekroond.

 

Kom meer te weten op onze website

                Voorzitter:  pierre.hautecler13@gmail.com

                Secretaris:  claes_yvan@hotmail.com

bottom of page